Wirtualne Muzeum Dynamit AG Fabrik Christianstadt, fabryka amunicji, w Krzystkowicach, Nowogrodzie Bobrzańskim, Krzystkowice, Nowogród Bobrzański

Bibliografia – opracowania

 1. Adamczewski L., Zatrzaśnięte wrota, PSO sp. z.o.o., Poznań 2001.
 2. Bil M., Obóz pracy przymusowej w Krzystkowicach w latach 1940 – 1945, praca magisterska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1999.
 3. Bil M., Powstanie i rozbudowa obozów pracy przymusowej w Krzystkowicach, (w:) Studia Zachodnie 7, redakcja naukowa, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.
 4. Gruszka Z., Tabliczki z Dynamit AG vorm. Alfred Nobel & Co Bromberg, Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Bydgoszcz 2000.
 5. Jakubaszek E., Miejsca pamięci narodowej, Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, Zielona Góra 1970.
 6. Lachmajer J. : Technologia nitrogliceryny w zakładach Dynamit Nobel A.G. w Bydgoszczy, Kronika Bydgoska t. 28, 2006.
 7. Lemiesz W., O pracy niewolniczej na Ziemi Lubuskiej w latach II wojny światowej, Wyd. Poznańskie, P-ń 1962.
 8. Lemiesz W., Miejsca martyrologii na ziemi lubuskiej, Wyd. Poznańskie, Poznań 1969.
 9. Löbner M., Geheime Reichssache Christianstadt – Das Ende einer Kleinstadt zwischen Oder und Neiße sowie der Sprengstoff-Fabrik Ulme, dysertacja doktorska, Universität Hannover 2002.
 10. Markiewicz B., Obóz pracy Krzystkowice (Christianstadt) we wspomnieniach Józefa Muszyńskiego, praca magisterska, Uniwesytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.
 11. Mnichowski P., Ziemia Lubuska oskarża, Wyd. KiW, 1978.
 12. Nowogród Bobrzański. Zarys dziejów od XII do XX wieku, pr. zb., Wyd. M. Ziemianin, Nowogród Bobrzański 2005.
 13. Panufnik J. jr., Dynamit AG i zakłady Verwertchemie w Krzyszkowicach, Wydanie prywatne, Zielona Góra 2009.
 14. Panufnik J. jr., Dynamit A.-G., cz. I, materiał na IV Sesję TPF o. Z.G., Zielona Góra 1998.
 15. Panufnik J. jr., Krzystkowicki einmannek [w] Fortyfikacje na Ziemi Lubuskiej – Zeszyt Sesyjny nr 3, TPF o. Z.G., Zielona Góra 1997.
 16. Pollack J., Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Wyd MON, W-wa 1982.
 17. Pszczółkowski M., Adolf Kämpf – dyrektor DAG Bromberg, Kronika Bydgoska t. 31 2010.
 18. Pszczółkowski M., Betonowa tajemnica Fabryki materiałów wybuchowych DAG, Wyd Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 2010.
 19. Pszczółkowski M., Produkcja prochu i materiałów wybuchowych w bydgoskiej fabryce DAG w latach 1939-1945, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 1/2012.
 20. Puchert B., Działalność niemieckiej IG Farbenindustrie w Polsce, W-wa 1973.
 21. Sula D., Filie KL Gross-Rosen, wybór artykułów, Muzeum Gross-Rosen, Wałbrzych 2001.

ZalogujIlość odwiedzin: 28554 FM.