Wirtualne Muzeum Dynamit AG Fabrik Christianstadt, fabryka amunicji, w Krzystkowicach, Nowogrodzie Bobrzańskim, Krzystkowice, Nowogród Bobrzański

Struktura kombinatu

  • kodowy kryptonim: „Wiąz”
  • teren produkcji heksogenu metodą Schnurra-Henninga; wytwarzany produkt: SH-Salz
  • kierownik produkcji: dr Heinz Ratz
  • duże zagęszczenie zabudowy
  • znaczne przekształcenia rzeźby terenu ze względu na obwałowania i okrywy ziemne
  • duża ilość magazynów, warsztatów, węzłów przeładunkowych
  • obecnie teren jednostki wojskowej Wojska Polskiego
  • strefa leżąca w granicach strefy Rüster
  • zakład określany jako „fabryka kwasów” – Säurefabrik
  • teren produkcji kwasu azotowego metodą Habera-Boscha
  • instalacje do pozyskiwania i koncentracji w/w surowca
  • wytwórnie gazu generatorowego i syntezowego na potrzeby kombinatu
  • kierownik produkcji: dr Kaiser
  • obecnie teren jednostki wojskowej Wojska Polskiego
  • kodowy kryptonim: „Wiąz górski”
  • określana jako obszar „produkcji materiałów wybuchowych” – Sprengstoffproduktion
  • teren produkcji nitrocelulozy i syntezy nitroguanidyny
  • kierownik produkcji dr Winter
  • mniejsze zagęszczenie zabudowy
  • żelbetowe ściany przeciwpodmuchowe
  • tranzytowe magazyny surowcowe bezpośrednio przylegające do ciągów produkcyjnych
  • ogólnodostępna strefa do penetracji i badań/ruchu turystycznego
  • teren należący do LP Nadleśnictwo Krzystkowice

Legenda

 • Strefa Rüster
 • Säure Werkstatt
 • Strefa Ulme
 • Poligon prób batalistycznych
 • Zakład elaboracji bomb i amunicji
 • Zakładowa straż pożarna
 • Zespół oczyszczalń dla strefy Ulme
 • Zakład energetyczny kombinatu
 • Zespół zbiorników magazynowych
 • Stacja poboru i uzdatniania wody
 • Ujście głównego kolektora ścieków

ZalogujIlość odwiedzin: 28554 FM.