Wirtualne Muzeum Dynamit AG Fabrik Christianstadt, fabryka amunicji, w Krzystkowicach, Nowogrodzie Bobrzańskim, Krzystkowice, Nowogród Bobrzański

Silosy – pytania i odpowiedzi

Ile jest obiektów?
Na terenie badanego obszaru leśnego znajduje się pięć silosów tego samego typu oraz wielkości. Szósta budowla zaznaczona na mapie posiada inną konstrukcję oraz przeznaczenie i nie stanowi obiektu tych prac badawczych.
Skąd tyle mitów wokół tego miejsca?
Silosy to legendarne wręcz miejsce kombinatu budzące ogromne emocje. Potężne budowle zbudowane z tysiąca ton betonu o dziwnej konstrukcji, niespotykanej wcześniej w innych rozwiązaniach przemysłowych. Dla osoby mniemającej wiedzy fachowej na pierwszy rzut oka po rozbudzeniu fantazji mogłoby się wydawać że było to miejsce np. stanowiska startowego dla rakiet czy obudową reaktora atomowego. Przeznaczenie jednak tego miejsca było całkowicie prozaiczne…
Co więc magazynowano w silosach?
Prawda jest taka, że w środku tych silosów znajdowały się stalowe zbiorniki w których magazynowano metanol, czyli alkohol metylowy, będący jednym z głó­wnych surowców produkcyjnych dla procesów realizowanych na terenie kombinatu. Potencjał produkcyjny kombinatu był na tyle ogromny, że zużywano tysiące litrów metanolu. Były realizowane jego dostawy i dla zachowania ciągłości produkcji trzeba go było magazynować.
Jak można tłumaczyć charakterystykę konstrukcji?
Konstrukcja ta miała zapewnić bezpieczeństwo przed metanolem, który jest substancją lotną, bardzo łatwopalną, zagrażającą wybuchem oparów. Na skutek złudzenia optycznego, na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale konstrukcja posiada kształt walca. Podyktowane to było względami bezpieczeństwa. Każda konstrukcja pełni rolę czegoś w rodzaju reflektora. Jeżeli wewnątrz silosu nastąpiłaby eksplozja oparów metanolu, czy samego zbiornika to energia wybuchu miała być skierowana w górę, aby zapobiec przeniesieniu skutków wybuchu na sąsiadujące budynki, dlatego też te zabudowania nie posiadały dachów. Były one przykryte wiatą czy plandekami maskującymi.
Jak duże były metalowe zbiorniki?
Znajdujący się wewnątrz tego betonowego silosu zbiornik nie wypełniał oczywiście całej jego objętości. Stał pośrodku, gdzie dookoła znajdował się chodnik techniczny po którym mogła poruszać się obsługa. Niemożliwe było pełne zagwarantowanie szczelności zbiornika i uniemożli­wienie wydostania się oparów metanolu, dlatego też istniało zagrożenie przypadkowego zaiskrzenia, które mogło by spowodować eksplozję. Przedsięwzięto odpowiednie środki techniczne aby temu zapobiec. Chodnik techniczny wykładany był tworzywem gumopodobnym wykazującym się pewnym przewodnictwem elektrycznym dlatego skutecznie odprowadzał zarówno ładunki elektrostatyczne jak i zapobiegał ewentualnym zaiskrzeniom (np. z podku­tego obuwia).

ZalogujIlość odwiedzin: 28554 FM.